Special Sections

 

Asi?

 

News

 

 

 

Kabataan, Subatey

Home

 

 

Biniray Ray

 

 

 

Comments

 

Ugat-Faigao

 

Pauli Anay

 

 

 

Beneficiary Organizations

 

 

Download

 

 

 

Photos

 

Patawar sa Kahilom

 

Ragling Kasadyahan

 

 


 Halar:

Kaling mga kantang kali ay gingpagtyagaang maparana sa cd para sa inro, ako mga pinalanggang kasimanwa ag mga hinale. Pangabay nako ay kamo'y masadyahan ag mapukaw ka inro mga balatyagon patungor sa ikakaando it ka ato banwa ag ka ato pag-inibhanan. Salamat sa 1622 ag sa mga kaibahan nakong naghimo it kaling mga kanta.


SONGS

  • Kabataan, Subatey
  • Biniray Ray
  • Pauli Anay
  • Ragling Kasadyahan
  • Ugat-Faigao
  • Asi?
  • Patawar sa Kahilom

 

 

 


Get a copy now for only P 200.00 from any of the following:

1. BHSAA Board of Directors

2. Sikar Biniray 2009 Executive Committee

3. ASSCA / 1622 - Unang Usbor Members

4. C90 Links Computer Center (Ayala Blvd., Manila)


ALBUM NOW AVAILABLE IN THE US for $15! Send order/payment to MICHAEL FADRI, mfadri@kc.rr.com, 10404 NW 86th St., Kansas City, MO 64153. Get a copy of the BINRAY RAY album (a special issue of SUBATEY, The Album - contains the same songs) from members of the Executive Committee. Proceeds will go to the ongoing Biniray Basketball Tournament.


 

 


Get a copy of the UGAT-FAIGAO album (a special issue of SUBATEY, The Album for the 2010 Ugat-Faigao Reunion - contains the same songs) from ka-UGATS. Proceeds will go to the Tabonan Fish Sanctuary.