Special Sections

  


 

Listen to the songs you see here and more in a studio-recorded quality. Get a copy now of Subatey, The Album!


 

 

SONG LIST

 

 Asi?

 Ako'y Usang Pispis

 Biniray Ray!

 Kabataan, Subatey

 Kabataan, Subatey (Live, First Rendition)

 Kabaypa

 Kabuyong

 

 Gakor

 Gaha

 Himaya't Panahong Yuma

 Mag-amigo

 Nio Ka Puyos?

 Ngasing Nak Pasko

 

 Pauli Anay

 

 Pamusiag

 Rayagang Bantoanon

 Sanrokan Kita

 Tibor

 

 Ugat-Faigao